دوره های آموزشی

دوره های آموزشی->دوره هاي تحصيلات تكميلي علوم و فناوري نانو در دانشگاه تهران->تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی

 دوره ها ی تحصيلات تكميلي علوم و فناوري نانو در دانشگاه تهران:

پردیس دانشکده های فنیدانشکده ها و رشته هادوره ها
دانشکده مهندسی برق وکامپیوتردکتری وکارشناسی ارشد نانو
دانشکده مهندسی شیمیدکتری وکارشناسی ارشد نانو
دانشکده مهندسی متالورژی ومواددکتری وکارشناسی ارشد نانو
دانشکده مهندسی مکانیکدکتری وکارشناسی ارشد نانو
پردیس دانشکده علومفیزیکدکتری وکارشناسی ارشد نانو
شیمیدکتری وکارشناسی ارشد نانو
 


توسط admin, سه شنبه, ۰٧ ارديبهشت ۱۳٨٩ ۰٥:٥٩


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved