دوره های آموزشی

دوره های آموزشی   

دوره های آموزشی
  بخش آخرین دوره تاریخ تعداد
دوره هاي تحصيلات تكميلي علوم و فناوري نانو در دانشگاه تهران تحصیلات تکمیلی ۰٧ ارديبهشت ۱۳٨٩ 1
دوره های آموزشی کوتاه مدت 0
کارگاههای آموزشی سلول های خورشیدی ۲٦ دي ۱۳٨٩ 2


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved