طرحهای تحقیقاتی محوری

طرحهای تحقیقاتی محوری->طرحهای پژوهشی محوری->طرح های پژوهشی محوری
طرح های پژوهشی محوری

صدها طرح پژوهشی توسط حدود یکصد و بیست عضو هیأت علمی فعال در زمینه های مختلف علوم و فناوری نانو در دهها آزمایشگاه تحقیقاتی و مراکز پژوهشی دانشگاه تهران در حال انجام می باشد. این طرحها در بخش های مختلف دانشگاه از جمله پردیس دانشکده های فنی (دانشکده های متالورژی و مواد، برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مکانیک و...)، پردیس دانشکده های علوم (دانشکده های شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی و...)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، انستیتو بیوفیزیک و بیوشیمی (IBB)، دانشکده محیط زیست، دانشکده های اقتصاد، مدیریت و... و دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت می گیرد. اعضای هیأت علمی فعال در زمینه های علوم و فناوری نانو در بخش شبکه اعضای هیأت علمی فعال در زمینه علوم و فناوری نانو و آزمایشگاههای تحقیقاتی در بخش شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و آنالیز علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران معرفی شده اند. 

اکثر این طرح های پژوهشی در رابطه با دستگاههای اجرایی و صنایع کشور بوده و در زمینه های بسیار متعددی می باشد که ذکر آنها در این مختصر امکانپذیر نم باشد.مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو از طرفی در ارتباط با شبکه اعضای هیأت علمی فعال در زمینه های نانو در گروه پژوهشی این مرکز و نیز شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی و آنالیز و از طرف دیگر در ارتباط نزدیک و تعامل با دستگاههای اجرایی و صنایع کشور در حال برنامه ریزی انجام طرح های اساسی و محوری (علاوه بر طرح های پژوهشی دیگر)جهت توسعه فناوریها و تولید محصولات پیشرفته و رفع نیازها و مشکلات کشور می باشد. تخصصهای متعددی از رشته های مختلف علوم و مهندسی و پزشکی و... در توسعه هریک از این فناوریها و محصولات به کار گرفته می شود. شاخص های اصلی انتخاب طرح های محوری عبارتند از:

1 -    توسعه فناوریها و تولید محصولات در راستای رفع نیازها و مشکلات کشور باشد.2-     در راستای مزیت های کشور همچون نفت و گاز و اولویتهای دستگاههای اجرایی و صنایع کشور بوده و یا بتواند پیشرفت چشمگیری در علم و فناوری بوجود آورد.3-     دستاوردهای مشخص در زمان نسبتاً کوتاه داشته باشد.4-     سابقه و توانمندیها و پتانسیلهای انجام طرح های محوری، از نظر نیروی تخصصی و امکانات و تجهیزات و... موجود یا قابل حصول باشد.5-     طرح ها، تیمی و بین رشته ای باشند.6-     تکرار طرح های انجام شده یا جاری نبوده و همپوشانی نیز با آنها نداشته باشد.

دانشگاه تهران، با توجه به جامعیتی که دارد و از آنجا که همه رشته های لازم برای پیشبرد طرح های محوری را دارد با توجه به 120 عضو هیأت علمی برجسته و فعال و صدها دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری با پایان نامه هایی در زمینه های علوم و فناوری نانو و نیز امکانات و تجهیزات در دهها آزمایشگاه تحقیقاتی و آنالیز مرتبط با نانو، بهترین بستر برای انجام طرح های محوری و اساسی در این دانشگاه فراهم می باشد. لذا با تمرکز نیرو و امکانات در این طرحها می توان به توسعه فناوریها و تولید محصولات پیشرفته نانو دست یافت.

                                           رئوس کلی طرح های محوری و برخی اعضای هیأت علمی فعال  

زمینه کاربردی

زمینه تحقیقاتی و طرح های محوری

اعضای هیأت علمی فعال

انرژی

نفت و گاز: 17% منابع گاز دنیا و 9% ذخایر نفت مزیت اصلی کشور می باشد. نانوساختارها، نانوکاتالیستها، جاذبها و غشاهای نانومتخلخل در تولید، پالایش و تبدیل نفت و گاز به سوختها، محصولات پتروشیمی و... بطور وسیعی به کار می روند.خدادادی، فاطمی، مرتضوی (م.شیمی)- بدیعی، توسلی، عباسی، نعمتی (شیمی)
پیل سوختی هیدروژن و متانول (مستقیم) و پیل سوختی بیو، تولید هیدروژن وساخت نانوالکتروکاتالیستهاخدادادی، مرتضوی (م.شیمی)- گنجعلی، نوروزی (شیمی)- موسوی موحدی (IBB)

محیط زیست

تصفیه آب و فاضلاب و کنترل آلودگی هوا با استفاده از جاذبها و فیلترهای نانومتخلخل و نانو (فتو، بیو، پلاسما) کاتالیستها و نانولوله های کربنی برای تصفیه فلزات سنگین، نیترات، رنگ، مواد آلی فرار، ویروس و نیز حسگرهای تعیین کننده آلاینده ها، مبدلهای کاتالیستی خودروها و وسایل گازسوز و نانوکاتالیست سوخت و ساخت فیلتر تصفیه هوابدیعی،گنجعلی، نوروزی (شیمی)- ترابیان (محیط زیست)- خدادادی، مرتضوی، مهرنیا (م. شیمی)- نبی بیدهندی (عمران)- مهاجرزاده (برق و کامپیوتر)- بایندری مقدم (مرکز نانو)- صبوری و موسوی موحدی (IBB)

نانواپتو الکترونیک

نانولیتوگرافی، نانوترانزیستورهای اثر میدان نانولوله های کربنی، سلولهای خورشیدی فوتوولتائیک، نانو دست متحرک نانولوله کربنی، طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمعاصل سلیمانی، شاه آبادی، شعاعی، فاطمی، فخرایی، فرجی دانا، فروزنده، مهاجرزاده، نوابی (برق و کامپیوتر)- ارضی، سوالونی، محمدی زاده (فیزیک)- حامدی، سپاسی، محجوب (مکانیک)

نانو مواد پیشرفته

نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیت آنهامهاجرزاده (برق)- ارضی (فیزیک)- خدادادی،شریعتی، مرتضوی (م. شیمی)، بدیعی (شیمی)
نانومواد زیستی ( کامپوزیت کلاژن و هیدروکسی اپاتیت) شفیعی و حق بین (IBB)- خویی (شیمی)- رضوی (کشاورزی)- صارمی (مواد)- عموعابدینی (م.شیمی)
نانوپوشش (خودتمیز شونده، ضد خوردگی، ضدسایش)اله کرم، آماده و سهی، دهقانیان، قاسمی (مواد)- سوالونی، قربانزاده، محمدی زاده (فیزیک)- اصل سلیمانی (برق)
 نانوکامپوزیت پلیمری (پلیمر nanodbclay ، پلیمر CNT)خویی، شریفی، مهدوی (شیمی)- ترابی، جعفری، کفاشی (م. شیمی)- خطیبی (مکانیک)
 نانوذرات فلزیحشمتی منش، عطایی، کاشانی بزرگ (مواد)
 نانو مواد مغناطیسیبدیعی (شیمی)- سید ابراهیمی، عطایی، کاشانی بزرگ (مواد)
 مواد Ultra ) Fine Grains ( UFGپارسا، محمودی و نیلی (مواد)
  

زمینه کاربردی

زمینه تحقیقاتی و طرح های محوری

اعضای هیأت علمی فعال

بهداشت، تشخیص و درمان بیماریها

دارو (گیاهی) رسانی کنترل شده و هدفمند با استفاده از نانوذرات (مغناطیسی برای MRI) و نقاط کوانتومی عاملدار، نانوکپسولها، دندریمرها، میکروامولسیونها، نانوذرات نقره موسوی موحدی (IBB)- بدیعی، گنجعلی (شیمی)- شفیعی، دیناروند (داروسازی)- لاریجانی (پزشکی)- حبیبی (زیست شناسی) 

حسگرها

حسگرهای گازهای آلاینده منوکسید کربن (CO)، نشت گاز شهری، الکل، مواد آلی فرار (VOCLPG، H2 و... با استفاده از نانوساختارهای اکسید فلزی غیر استوکیومتری نیمه هادی و نانولوله های کربنی خدادادی، مرتضوی (م.شیمی)- مهاجرزاده (برق)  
 حسگرهای الکتروشیمیایی Ion Selective برای تعیین فلزات سنگینگنجعلی، نوروزی (شیمی)
بیوحسگرها با استفاده از نانولوله های کربنی، نانوذرات مغناطیسی برای تعیین قند خون، هیستامین، داروها، ویروس هپاتیت B صبوری، قورچیان، موسوی موحدی (IBB)- دیناروند، محمدی (داروسازی)، بایندری مقدم
(مرکز نانو)، گنجعلی، نوروزی (شیمی)
 

خودرو

حسگر شتاب مهاجرزاده (برق و کامپیوتر)
حسگر اکسیژن خدادادی، مرتضوی (م.شیمی)- مهاجرزاده (برق و کامپیوتر)
مبدل کاتالیستی خدادادی، مرتضوی (م. شیمی)

دستگاههای ساخت و آنالیز نانو

ساخت دستگاههای CVD، PVD، PECVD مهاجرزاده (برق و کامپیوتر)- ارضی (فیزیک)
ساخت دستگاه سطح BET و جذب شیمیایی و احیا با برنامه  TPR خدادادی، مرتضوی (م. شیمی)
ساخت دستگاه AFM محجوب (مکانیک)
دستگاه اولتراولتامتری دکتر نوروزی (شیمی)
 


توسط admin, دوشنبه, ۰٧ دي ۱۳٨٨ ۱۱:۳۱


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved