گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی->نانو كامپوزيت
اعضاي هيئت علمي
[Top]

ردیفنام ونام خانوادگی دانشکده
1دکتراكبر ­آفاقي خطيبي مهندسي مكانيك
2دکتربابك كفاشي مهندسي شيمي
3دکترسيدحسن‌جعفري‌امان‌آبادي مهندسي شيمي
4دکترمحمود ترابي انگجي مهندسي شيمي
5دکترحسين مهدوي شيمي
6دکترناصر شريفي­سنجاني شيمي
7دکترسپيده خوئي شيمي
8دکترفرشاد اخلاقي مهندسي متالورژي و مواد
9مسعود اماميمهندسي متالورژي و مواد

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

1- بررسی تحلیلی و تجربی نفوذ پرتابها در اهداف کامپوزیتی و تعمیم آن به کامپوزیتهای تقویت شده با نانوذرات رسی

2- مدل سازی و تعیین خواص الکترومکانیکی نانوکامپوزیتهای هوشمند

3- شبیه سازی و بررسی پرامترهای موثر در سختی نانوکامپوزیتهای پلیمر/ خاک رس با استفاده از مدل چند مقیاسی و المان محدود

4-  بر روي مدول فشاري نانوکامپوزيت هاي پليمر-خاک رس  بررسي اثر تغيير پارامترهاي ميکروساختاري

5- ارائه روشي براي طراحي نانو کامپوزيتهاي با خواص حرارتي ويژه

6- تهيه و رفتارسنجي نانوکامپوزيت هاي پليمر طبيعي/خاک رس 

7-  تقويت زمينه آسفالت با استفاده از ذرات نانورس

8- مطالعه و بررسي کاربرد روش اجزاي محدود و ديناميک مولکولي در نانو مکانيک و شبيه سازي نانو فروروندگي

9- مطالعه خواص مکانيکي کامپوزيتهاي داراي نانولوله هاي کربني تحت بارهاي کششي

10- تحليل انتقال فناوري ساخت و توليد نانولوله هاي کربني به ايران

11- مدلسازي خواص مکانيکي نانوکامپوزيتهاي پليمري حاوي نانولوله هاي کربني

12- مطالعه و بررسي مقاومت نانوکامپوزيتي پليمري تقويت شده با نانومواد در حضور الياف داراي تمرکز تنش 

13- مطالعه خواص مکانيکي نانوکامپوزيتهاي داراي نانولوله هاي کربني تحت بارهاي فشاري

14- مطالعه خواص الكترومكانيكي نانوكامپوزيتهاي پليمري هادي

15- اثر نانوفيلربر روي خواص مکانيکي،ديناميکي-مکانيکي،حرارتي و مورفولوژيکي آلياژEVA/PP 

16- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت لاستيک طبيعي- نانوکلي 

17- بررسي توليد گريد پلي اتيلن آنتي باکتريال بر پايه ي گريدهاي پلي اتيلن قالبگيري دوراني 

18- بررسي اثر خاک رس مونت موريلونيت بر خواص رئولوژيکي رنگ هاي پايه آبي پلي آکريليکي

19- بررسي اثر نانوفيلرهاي مختلف بر رفتار چقرمگي رزين اپوکسي 

20- بررسي خواص و کاريرد نانوکامپوزيت هاي تهيه شده از لاتکس پلي يورتان و نانولوله هاي کربني ساخت داخل 

21- طراحي رزين پلي استر چقرمه مقاوم در برابر آتش با استفاده از نانوپرکننده ها

22- ساخت نانوکامپوزيتهاي پلي يورتان با سختي بالا

23- بررسي تجربي و عددي تاثير نانوکلي بر خواص خمشي نانوکامپوزيت پليمري

24- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتهاي PP/EVA/clay 

25- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتها و آلياژهاي پلي الفيني بر پايه کوپليمرهاي حلقوي الفيني

26- تهیه و بررسي خواص نانوکامپوزيتها و آلياژهاي پلي الفيني بر پايه کوپليمرهاي حلقوي الفيني

27- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي  تقویت شده با نانولوله هاي کربني به روش اختلاط مذاب  PC/ABS

28- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي سازگار شده با پلي آميد 6/ آکريلونيل- بوتادين-استايرن کوپلیمر/ خاک رس (PA6/ABS/Cl )

29- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتهاي پليمر-خاک رس بر پايه پلي اتيلن و آلياژ آن با اتيلن-اکتن کوپليمر (LDPE/POE/Clay )

30- شبکه هاي پليمري در هم رفته نانوکامپوزيتي بر پايه ژلاتين: بررسي ارتباط ساختار- خواص 

31- ساخت زرين رنگ ساختماني نانوکامپوزيت زيست سازگار به روش پليمريزاسيون امولسيوني در حضور ذرات نانوسيليس جهت افزايش کارآيي و کاهش مصرف مواد آلي 

32- سنتز و شناسائي کوپليمرهای N- ترسيو بوتيل آکريل آميد و کاربردشان در تهيه غشاءهاي با حفرات نانو 

33- سنتز و بررسي خواص فومهاي پلي يورتان حاوي ذرات نانوسيليکا 34- انتقال شيشه اي در نانوکامپوزيتهاي پليمري: بررسي اثر اتصالات عرضي و حضور نانوذرات بر دامنه حرکات بخشي ( سگمنتي ) 

35- تهيه نانوکامپوزيت پلي آميد-خاک رس اصلاح شده و بررسي خواص مربوطه 

36- سنتز ترکيبات نانوحفره با ديواره هيبريدي آلي-معدني و کاربرد آن ها در واکنش هاي شيمي آلي 

37- سنتز نانوکامپوزيت هاي پلي استر غير اشباع/سيليکا و بررسي خواص آن

38- بهبود خواص حرارتي و اشتعال پذيري پلي پروپيلن با تمركز بر سيستم هاي نانوكامپوزيتي

39- بهبود خواص مكانيكي و خواص سطح پلي پروپيلن با استفاده از نانوكلي

40- تهيه هيبريد پليمرهاي آلي و تركيبات معدني در سيستمهاي امولسيوني و ميني اموليسيوني 

42- بررسي ديناميک بخشي آلياژهاي پليمري محدود شده در ساختارهاي نانو متخلخل NBR/PS, NBS/ABS

43- تهيه نانو کامپوزيت- ترمو پلاستيک الاستومر از آلیاژهای  در حضور خاک رس

44- سنتز و بررسي خواص فومهاي پلي يورتان حاوي ذرات نانوسيليکا 

45- الکتروريسندگي آلياژهاي ويژه پليمرهاي پلي آکريليک اسيد، پلي اتيلن اکسيد و پلي آکريلونيتريل به صورت محلول 

46- تهيه نانوالياف PMMA /نانوذره به روش الکتروريسندگي

47- سنتز نانوکامپوزيت هاي قابل انبساط و ديرسوز حاوي آب به عنوان عامل پف زا

48-  تهيه نانوکامپوزيت پلي آميد-خاک رس اصلاح شده و بررسي خواص مربوطه

49- تهيه ذرات نانو کامپوزيت با ساختار ( هسته-لايه ( core-shell به روش پليمريزاسيون امولسيوني بدون استفاده از امولسيفاير 

50- تهيه نانوکامپوزيت‏هاي آلي- معدني باساختار هسته-لايه( Core-Shell ) به روش پليمريزاسيون امولسيوني

51- تهيه پوشش هاي نفوذ ناپذير از نانو کامپوزيتهاي پايه آبي اکريليک حاوي نانو خاک رس به روش پليمر شدن ميني امولسيوني

52- تهيه نانوکپسول‌هاي پليمري مغناطيسي حاوي داروي سرطان پروستات، رهايش کنترل شده دارو و هدفمند کردن آنها به عنوان نانوابزارهاي پاسخ ‌تقويت ‌شده

53- الکترودهاي خمير کربني بر اساس مواد نانو براي اندازه گيري يونهاي سرب و هليوم

54- مطالعات داخل آزمايشگاهي نانو ذرات حاوي داروي آبدوست (Cisplatin) تهيه شده از پليمرهاي زيست تخريب پذير آبدوست،آبگريز و دوگانه دوست

55- تهيه و شناسايي نانوکامپوزيت هاي پلي ايميد-سيليکا فعال در برابر نور جهت کاربردهاي رديابي نوري

56- تهيه و بررسي نانو کپسول هاي پليمري حاوي داروي ليپوفيل با استفاد از تري بلاکهاي دوگانه دوست با مشارکت حلال روغني

57- بررسي تاثير نانو ذرات پلي استايرن- بوتيل اکريلات بر قدرت چسبندگي نانوکامپوزيتهاي پلي ايميد PMDA-ODA 

58- بررسي اثر سورفکتانتها بر ايجاد نانوکپسولهاي حاوي پنيسيلين-جي در امولسيون هاي مضاعف

59- تهيه و شناسايي ذرات نانويPEG-Polyester-PEG همراه شده با داروي Quercetin ومطالعات داخل بدني آزادسازي دارو

60- تهيه و شناسايي ذرات نانوي PEG-Polyseter-PEG همراه شده با داروي Quercetin و مطالعات خارج بدني آزاد سازي دارو

61- سنتز و شناسايي فيلم هاي هيبريد نانوکامپوزيتي پلي ايميد- سيليكا به روش سل - ژل

62- بررسي خواص مکانيکي دماي بالاي مواد مرکب زمينه آلومينيمي با نانو ذرات تقويت کننده SiC با روش آلياژ سازي مکانيکي

63- تاثير زيرکونيم و تانتالم روي خواص مکانيکي نانوکامپوزيتهاي فولادي کم فعال

64- بهينه سازي فرايندهاي آلياژسازي مکانيکي در ساخت نانوکامپوزيت Al-B4C

65- استفاده از پودرهاي نانومتري به منظور تسريع در عمل سينترينگ قطعات متالورژي پودر مسي

66- بررسي ساختاري و خواص مکانيکي نانوکامپوزيت AA 2024-MoSi2

67- بررسي پوششهاي نانوکريستالي حاوي بور،اعمال شده با استفاده از روش (Pulse Plasma Electrolytic saturation (PPES

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Investigating the Uni-HEUR thickener performance considering hydrophilic segment length Original Research Article
Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,Volume 364, Issues 1–3, 20 July2010, Pages 105-108
   Mohammad Barmar, Babak Kaffashi, Mehdi Barikani
PDF

Intermolecular interaction and morphology investigation of drug loaded ABA-triblock copolymers with different hydrophilic/lipophilic ratios
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Volume 18, Issue 20, 15 October 2010, Pages 7283-7290
Sepideh Khoee, Hasan B. Rahimi
  PDF

Synthesis and characterization of pH-responsive and folated nanodbparticles based on self-assembled brush-like PLGA/PEG/AEMA copolymer with targeted cancer therapy properties: A comprehensive kinetic study
European Journal of Medicinal Chemistry, Volume 50, April 2012, Pages 416-427
Sepideh Khoee, Reza Rahmatolahzadeh
  PDF 

Adhesion strength improvement of epoxy resin reinforced with nanodbelastomeric copolymer
Materials Science and Engineering: A, Volume 527, Issues 24–25, 25 September 2010, Pages 6562-6567
Sepideh Khoee, Narges Hassani
  PDF 

Effect of O/S/W process parameters on 17β-EV loaded nanodbparticles properties
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 75, Issue 1, 1 January 2010, Pages 133-140
Sepideh Khoee, Mohammad Taghi Hossainzadeh
  PDF

Determination of Pb2+ ions by a modified carbon paste electrode based on multi-walled carbon nanodbtubes (MWCNTs) and nanodbsilica
 Journal of Hazardous Materials, Volume 173, Issues 1–3, 15 January 2010, Pages 415-419
Mohammad Reza Ganjali, Negar Motakef-Kazami, Farnoush Faridbod, Sepideh Khoee, Parviz Norouzi
  PDF    

An investigation into the role of surfactants in controlling particle size of polymeric nanodbcapsules containing penicillin-G in double emulsion Original Research Article
European Journal of Medicinal Chemistry, Volume 44, Issue 6, June 2009, Pages 2392-2399
Sepideh Khoee, Morteza Yaghoobian
  PDF

Physico-chemical properties investigation of cisplatin loaded polybutyladipate (PBA) nanodbparticles prepared by w/o/w Original Research Article
Materials Science and Engineering: C, In Press, Corrected Proof, Available online 14 September 2011
Sepideh Khoee, Ahmad Sattari, Fatemeh Atyabi
  PDF )

An investigation into the improvement of adhesive strength of polyimides by incorporation of elastomeric nanodbparticles Original Research Article
Journal of Colloid and Interface Science, Volume 336, Issue 2, 15 August 2009, Pages 872-878
Sepideh Khoee, Ali Reza Mahdavian, Warahram Bairamy, Mohsen Ashjari
  PDF)

Preparation of magnetic latexes functionalized with chloromethyl groups via emulsifier-free miniemulsion polymerizationOriginalResearch Article
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 311, Issue 1, April 2007, Pages 55-58
Reza Faridi-Majidi, Naser Sharifi-Sanjani 
PDF

Encapsulation of magnetic nanodbparticles with polystyrene via emulsifier-free miniemulsion polymerization Original Research Article
Thin Solid Films, Volume 515, Issue 1, 25 September 2006, Pages 368-374
R. Faridi-Majidi, N. Sharifi-Sanjani, F. Agend 
PDF

كنفرانس و كنگره
[Top]

A Study on the nanodbindentation behaviour of singel crystal silicon using Hybrid MD-FE Method

  A Study on the Uniaxial tension of FCC Metals at Nano Level Using MD

Improving Mechanical and Surface Properties of Polypropylene by Using Organo-Nanoclay

Preparation of magnetic latexes functionalized with chloromethyl groups via emulsifier free miniemulsion polymerization

 "VANISHING GLASS”: a New Class of Nanocomposite Hybrid Films based on Polyimide-Silica Prepared by Sol-Gel ProcessUniversity Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved