اضافه کردن توضیحات
توضیح برای خبر: کسب رتبه سوم مجموعه آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران (به صورت مشترک در قالب یک عضو) در بین 41 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور
Type in your Comment

University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved