اخبار

اخبار->اخبار عمومی->راه اندازی دستگاه رامان (raman)   
راه اندازی دستگاه رامان (raman)

دستگاه طیف سنجی رامان برای طیف وسیعی از کاربردها از جمله شناسایی، تأیید و بررسی خواص متفاوت مواد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه دارای میکروسکوپ کانفوکال جهت آنالیز نقطه به نقطه میکروسکوپی و بررسی مورفولوژی نمونه‌ها می‌باشد که در مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو راه‌اندازی شد.
توسط admin, دوشنبه, ۱٧ بهمن ۱۳٩۰ ۱۰:۴۴, توضیحات(0)
توضیحات


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved