اخبار

اخبار->نشریه خبری مرکز->برگزاری جلسه قطب علمی " نانو- زیست- پزشکی " در مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو دانشگاه تهران :   
برگزاری جلسه قطب علمی " نانو- زیست- پزشکی " در مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو دانشگاه تهران :

بر اساس در خواست دبیرخانه قطبهای علمی کشور از قطب علمی " نانو- زیست- پزشکی "مبنی بر ارائه برنامه پیشنهادی پنج ساله ، دومین جلسه با حضور اعضاء به جهت تدوین و تنظیم برنامه قطب در روز 28 تیر ماه 1389 درمحل مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو دانشگاه تهران ساعت 11-9 برگزار گردید.

لازم به ذکر است اولین جلسه هفته گذشته در مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران بر گزار شد.
توسط admin, چهارشنبه, ۰٦ مرداد ۱۳٨٩ ۰٦:۰٦, توضیحات(0)
توضیحات


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved