اخبار

اخبار->نشریه خبری مرکز->تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری دانشگاه تهران وشعبه مرکز پژوهشی عتوم و فناوری نانو:   
تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم وفناوری دانشگاه تهران وشعبه مرکز پژوهشی عتوم و فناوری نانو:

 این تفاهم نامه که در تاریخ 25/01/1389 ما بین مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو وپارک علم وفناوری  منعقد شد

 مرکز علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران به منظور ایجاد مراکز رشد برای دست یافتن به یک راهکار عملی برای غلبه بر مشکلاتی مانند اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط ، حمایت از کار آفرینان و صاحبان اندیشه و تجاری کردن تولید در بخشهای گوناگون به انعقاد تفاهم نامه ای برای تشکیل مراکز رشد با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کرد.
توسط admin, چهارشنبه, ۲٥ فروردين ۱۳٨٩ ۱۱:۳٩, توضیحات(0)
توضیحات


University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved