گالري

گالري -> آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو [ جستجو ]  

براي بزرگتر شدن كليك كنيد
TG/DTA
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
BET
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
RAMAN
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
ULTRASONIC
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
SPIN COATER
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
CENTRIFUGE
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
Gas Chromatography (GC)
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
POTANTIO STAT
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
UV-Vis
براي بزرگتر شدن كليك كنيد
PL
 

آمار و اطلاعات
16 تصوير در گالري موجود است
تصويري كه بيشتر از همه ديده شده:
محبوب ترين تصوير:
آخرين تصوير ارسالي: TG/DTA

تعداد کاربرانی که به بخش گالری آمده اند 0 (0 اعضاء 0 مهمان و 0 اعضاي ناشناس)
اعضاء:
University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved