گالري

گالري -> آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو -> BET [ جستجو ] 

BET

zoom

      

نام BET
توصيف تعیین مساحت سطح BET در محدوده (5±0.5) تا (2000±5) m2/g در مواد نانوساختار با حدود اندازه 1-300 nm، تعیین توزیع سایت های اسیدی- بازی، فلزی و …، قابلیت احیای (TPR) فازهای مختلف و اکسیداسیون (TPO) و جذب و دفع (TPD) گازهای NH3، CO2، H2 و CO با برنامه دمایی مواد نانوساختار همچون نانوکاتالیست ها، نانوجاذبها، نانومواد و نانوغشاءها از دمای محیط تا 1000◦C با شیب 1-20 ◦C/min و با تکرار پذیری پیک های ±5 ◦C .
نظرات

آمار و اطلاعات
16 تصوير در گالري موجود است
تصويري كه بيشتر از همه ديده شده:
محبوب ترين تصوير:
آخرين تصوير ارسالي: TG/DTA

تعداد کاربرانی که به بخش گالری آمده اند 0 (0 اعضاء 0 مهمان و 0 اعضاي ناشناس)
اعضاء:
University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved