پرديس ها و دانشكده ها

پرديس ها و دانشكده ها->پردیس دانشکده های فنی->دانشكده مهندسي شيمي
اعضاي هيئت علمي
[Top]

گیتی ابوالحمد

حسین ابوالقاسمی

حسین بهمنیار

 محمود ترابی انگجی

سیدحسن جعفری

علی اصغر حمیدی

عباسعلی خدادادی

ایرج رضاییان

مجتبی شریعتی نیاسر

افسانه صدر

محمدحسین صراف زاده

قاسم عموعابدینی

شهره فاطمی

بابک کفاشی

یدالله مرتضوی

محمدمهدی منتظر رحمتی

محمدعلی موسویان

محمدرضا مهرنیا

سید جلال الدین هاشمی

پايان نامه هاي دانشجويي
[Top]

شبيه سازي جذب سطحي متان بر روي نانوتيوبهاي کربني با استفاده از ديناميک مولکولي و ترموديناميک آماري

تهيه نانو ذرات کاتاليست اکسيد آهن محبوس در سيليکا و بررسي آنها براي احياي ترکيبات نيتروآروماتيک در محيط هاي مايع

تهيه نانوکامپوزيت هاي پلي وينيل استر- خاک رس و بررسي اثر تابش هاي يون ساز بر خواص آنها

تهيه نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن-خاک رس به روش مخلوط مذاب و بررسي پايداري آن ها در مقابل تابش پرتو گاما

سنتز نانوکامپوزيتهاي پلي اتيلن-خاک رس و بررسي پايداري شيميايي، حرارتي و مکانيکي آنها در مقابل پرتودهي

بررسي شرايط عملياتي در راستاي بهينه سازي رشد نانولوله هاي كربني به روش رسوبگذاري بخار هيدروكربنها در راكتور بستر سيال

حدف يونهاي فلزي نيکل از پسابهاي صنعتي در شرايط غير هوازي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن

توسعه روشي جديد به منظور جداسازي محصولات بيولوژيکي با ميکروارگانيسمهاي بيماريزا با استفاده از نانوذرات مغناطيسي زيست عملگرا شده

بررسي تاثير شرايط فيزيکي فاز پراکنده بر خواص حرارتي نانوسيال

اندازه گيري و ساخت دستگاه اندازه گيري رسانش حرارتي

سنتز ريز ذرات غربال ملکولي شبه زئوليتي جهت جداسازي کربن دي اکسيد از متان

بررسي تجربي و عددي تاثير نانوکلي بر خواص خمشي نانوکامپوزيت پليمري

تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتهاي PP/EVA/clay

تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتها و آلياژهاي پلي الفيني بر پايه کوپليمرهاي حلقوي الفيني

تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي PC/ABS تقويت شده با نانولوله هاي کربني به روش اختلاط مذاب

تهيه و بررسي خواص هدايت الکتريکي، حرارتي و ديناميکي- مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بر پايه پلي بوتيلن ترفتالات غير اشباع و نانولوله هاي کربني چند ديواره (PBT/MWCNT)

تهيه نانوکامپوزيت PET/Surfmers به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي اثر Surfmers بر روي توزيع نانوذرات

تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي سازگار شده با پلي آميد 6/ آکريلونيل- بوتادين-استايرن کوپليمر/خاک رس (PA6/ABS/Clay)

بهبود خواص مكانيكي و خواص سطح پلي پروپيلن با استفاده از نانوكليتهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتهاي پليمر-خاک رس بر پايه پلي اتيلن و آلياژ آن با اتيلن-اکتن کوپليمر(LDPE/POE/Clay)

بهبود خواص مكانيكي و خواص سطح پلي پروپيلن با استفاده از نانوكلي

ساخت نانوکامپوزيتهاي پلي يورتان با سختي بالا

بررسي اثر خاک رس مونت موريلونيت بر خواص رئولوژيکي رنگ هاي پايه آبي پلي آکريليکي

بررسي اثر نانوفيلرهاي مختلف بر رفتار چقرمگي رزين اپوکسي

بررسي خواص و کاريرد نانوکامپوزيت هاي تهيه شده از لاتکس پلي يورتان و نانولوله هاي کربني ساخت داخل

طراحي رزين پلي استر چقرمه مقاوم در برابر آتش با استفاده از نانوپرکننده ها

ساخت نانوکامپوزيتهاي پلي يورتان با سختي بالا

بررسي اثر مواد اکسيژن دار روي رشد نانولوله هاي کربني به روش کاتاليزور شناور

اثر مورفولوژي و مواد افزودني بر عملکرد کاتاليستي و حسگري نانوساختارهاي دي اکسيد قلع

اثر پايدار نمودن نانوذرات فلز بر رشد نانولوله هاي کربني به روش نشاندن کاتاليستي بخار شيميايي

سنتز نانولوله هاي کربني با اندازه هاي کنترل شده به روش نشاندن کاتاليستي بخار هيدروکربن

عامل‌دار کردن نانولوله‌هاي کربني جهت استفاده در نانوکامپوزيت‌هاي پليمري

ساخت لايه هاي حساس بر پايه نانوساختارهاي هيبريدي ومشخصه يابي و مطالعه خواص حسگري به منظور کاربرد در حسگر گاز

ذخيره سازي هيدروژن در نانولوله هاي كربني

بررسي اثرات آلومينيوم زدايي زئوليت Y به منظور دستيابي به زئوليت Y فوق پايدار

تبديل DME به هيدروکربن ها روي کاتاليست H-ZSM-5 و بررسي عملکرد آن 

بررسي و کاربرد نانوکاتاليستها در مبدل هاي موتور هاي گازسوز

کاربرد نانولوله هاي کربني عامل‌دار شده در جذب فلزات سنگين

ساخت و بررسي نانوکاتاليست اکسيداسيون انتخابي مونواکسيد کربن در جريان هيدروژن پيل هاي سوختي (PROX)

بررسي اثر پايه بر کارايي کاتاليست هاي پلاتين در فرايند هيدروژن زدايي از پروپان

مطالعه اثر نانوذرات طلاي سنتز شده به رو ش فتوشيمي بر سلولهاي( عصبي) و ميکروتوبولهاي استخراج شده از مغز

ساخت و بررسي حسگر انتخابگر متان يا گاز مايع در حضورمونوکسيدکربن و الکل با استفاده از فيلتر کاتاليستي نانوذرات طلا

حسگر نانولوله هاي کربني عاملدارشده براي گازهاي شيميايي

بررسي اثر نانوذرات سريا-زيرکونيا در بهبود مبدل هاي کاتاليستي

لايه نشاني نانوذرات اکسيد قلع ارتقاء يافته به روش سونوشيمي و کاربرد آن در سنسور گاز

بررسي اثرات ماتريس و افزودني ها بر عملكرد كاتاليست واحد كراكينگ كاتاليستي

تهيه نانو ذرات دي اکسيد قلع با مواد افزودني به روش سنتز احتراقي و کاربرد آن در سنسور گاز

عامل دار کردن نانولوله هاي کربني به وسيله پلاسما

اثر افزودن نانوذرات فلزات گرانبها بر عملکرد مبدل هاي کاتاليستي نوع پروسکايت

سنتز نانوذرات TiO2 و کاربرد آن در سنسور گاز

بررسي اثر نانوذرات طلا و ديگر ارتقا دهنده هاي اکسيد فلزات نيمه هادي بر سنسور انتخابگر CO نيمه هادي اکسيد قلع

 بررسي خواص الکتروني و برخي از پارامترهاي سينتيکي آنزيم کولين اکسيداز در سطح الکترود مديفاي شده با نانولوله هاي کربني

بررسي آنيون هاي Nanofluoro-1-butanesulfonate و Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانومتخلخل سيليسي با استفاده از سورفکتانتهاي آلي کاتيوني در محيط هاي قليايي

سنتز نانوذرات MgO و كاربرد آن در رفع آلاينده هاي زيست محيطي

سنتز نانولوله هاي كربني در بسترهاي سيال

بررسي نانولوله هاي كربني به عنوان پايه كاتاليست كبالت در سنتز فيشر-تروپش(FTS) و مقايسه آن با پايه آلومينا

تهيه نانولوله هاي کربني به روش CVD کاتاليستي و پلاسمايي

تهيه و تعيين مشخصات كاربيد تنگستن نانوفازي و مطالعه تغييرات فازي در حين كربوريزاسيون

اثر پايدار نمودن نانوذرات فلز بر رشد نانولوله هاي کربني به روش نشاندن کاتاليستي بخار شيميايي

مدلسازي نانولوله هاي کربني تک ديواره به روش اجزاي محدود به منظور تعيين خواص مکانيکي موثر

بررسي اثر پارامترهاي موثر بر ساختارنانو لوله هاي کربني براي کاربرد در نانوفيلتراسيون

بررسي استفاده از سيستم هاي غشايي (نانوفيلتر) به منظور بازيابي آموکسي سيلين از پساب کارخانجات دارويي

تهيه آب خالص دارويي براي فرآورده هاي دارويي به وسيله غشا نانوساختار

به كارگيري نانولوله هاي كربني به عنوان نانوفيلتر براي جداسازي هيدروكربنها

مطالعه تجربي و مدلسازي حذف دي اکسيد کربن از جريان گاز توسط مواد نانو ساختار

بررسي ميزان ظرفيت جذب و انتخاب‌پذيري در مخلوط هاي گازي دوجزئي توسط نانولوله‌هاي کربني چند ديواره اصلاح‌شده

بررسي جذب و ذخيره سازي گاز طبيعي (متان) در نانولوله هاي کربني

بررسي اثر کاربرد رنگدانه هاي نانو در بهبود خواص سطحي کاغذ

تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيتهاي پليمر-خاک رس بر پايه پلي اتيلن و آلياژ آن با اتيلن-اکتن کوپليمر(LDPE/POE/Clay)

بررسي توليد ريزذرات دارويي با بکارگيري دي اکسيد کربن فوق بحراني

ساخت و ارزيابي کاتاليست ساپو به منظور فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبک

سنتز و ارزيابي غربال مولکولي زئوليتي به منظور جداسازي گازهاي سبک

توليد و ارزيابي نانوذرات ليپيدي جامد به روش هموژنيزاسيون و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي

بررسي ميزان ظرفيت جذب و انتخاب‌پذيري در مخلوط هاي گازي دوجزئي توسط نانولوله‌هاي کربني چند ديواره اصلاح‌شده

مدلسازي ترموديناميکي تعادل فازي گاز- جامد در سيستم هاي جذب گازهاي سبک ( هيدروژن متان) در نانو لوله هاي کربني چند ديواره با استفاده از معادلات ترموديناميکي انرژي گيبس

سنتز غربال ملکولي شبه زئوليتي و لايه نشاني بر پايه سراميکي به منظور استفاده در فرايند جداسازي گازهاي سبک

بررسي جذب و ذخيره سازي گاز طبيعي (متان) در نانولوله هاي کربني

بررسي فرايندهاي جذب گاز هيدروژن روي نانوساختارهاي کربني مورد استفاده در ذخيره سازي هيدروژن

ساخت غشاء و تعيين پارامترهاي انتقال آن به منظور جهت جداسازي هيدروژن در فرآيندهاي دي هيدروژناسيون و SMR

توليد سريع و پيوسته نانوذرات تيتانات باريم با سنتز هيدروترمال در شرايط فوق بحراني

استفاده از غشاهاي نانوساختار در تماس دهنده هاي غشايي به منظور جداسازي گازي

مدلسازي و شبيه‌سازي مولکولي فرآيند انتقال از محيط‌هاي نانوتخلخل

ساخت و ارزيابي مقايسه‌اي نانوفيلترهاي پليمري به منظور حذف يونهاي فلزي سنگين از پسابها

بررسي اثر حضور نانوذرات در پديده شکست و ائتلاف در ستون هاي RDC

بررسي تاثير شرايط فيزيکي فاز پراکنده بر خواص حرارتي نانوسيال

توليد ساختار نانو در فولاد IF از طريق برس زني و مطالعه خواص خوردگي آن

بررسي عملي و نظري اثر افزودنيهاي پاک کننده نانوساختار به بنزين در کاهش آلايندگي حاصل از احتراق

 بررسي اثر حضور نانوذرات در ضرايب انتقال جرم کلي در ستون هاي پاشنده (عمليات استخراج مايع- مايع)

 سنتز نانولوله هاي کربني با استفاده از روش تخليه قوس الکتريکي در مايع

سنتز نانوکامپوزيت هاي پلي استر غير اشباع/سيليکا و بررسي خواص آن

بهبود خواص حرارتي و اشتعال پذيري پلي پروپيلن با تمركز بر سيستم هاي نانوكامپوزيتي

بهبود خواص مكانيكي و خواص سطح پلي پروپيلن با استفاده از نانوكلي

 

 

مقالات ISI و علمي-پژوهشي
[Top]

Thermal stability, mechanical and adsorption resistant properties of HDPE/PEG/clay nanodbcomposites on exposure to electron beam

Influence of Electron Beam Irradiation on PP/Clay Nano- composites Prepared by Melt Blending

Thermal Stability, Mechanical Properties and Solvent Resistance of PP/clay Nanocomposites Prepared by Melt Blending

Investigation of Mechanical, Thermal and Chemical Properties of HDPE/PEG/OMT Nanocomposites

Reaction rate hysteresis in the hydrotreating of thiophene in wide- and narrow-pore catalysts during temperature cycling

The effects of temperature, volume fraction and vibration time on the thermo-physical properties of a carbon nanodbtube (suspension carbon nanodbfluid

Preparation of MCM-41 nanodbfluid and an investigation of Brownian movement of the nanodbparticles on the nanodbfluid conductivity

Structural analysis of multicomponent nanodbclay-containing nanodbcomposites through simple model systems

Synthesis of exfoliated polyamide 6,6/organically modified montmorillonite nanodbcomposites by in situ interfacial polymerization

Preparation of polyurethane/clay nanodbcomposites:investigating the dispersion of organoclays in PTMEG

Effects of flower-like, sheet-like and granular SnO2 nanodbstructures prepared by solid-state reactions on CO sensing  Nano-ceria–zirconia promoter effects on enhanced coke combustion and oxidation of CO formed in regeneration of silica–alumina coked during cracking of triisopropylbenzene 

 Synergetic effects of Y-zeolite and amorphous silica-alumina as main FCC catalyst components on triisopropylbenzene cracking and coke formation

 Pd-doped LaCoO3 regenerative catalyst for automotive emissions control

Preparation of SnO2 nanodbparticles and nanodbrods by using a hydrothermal method at low temperature

Electrocatalytic oxidation of deferiprone and its determination on a carbon nanodbtube-modified glassy carbon electrode

Temperature-independent ceria- and Pt-doped nanodb-size TiO2 oxygen lambda sensor using Pt/SiO2 catalytic filter

Single-wall carbon nanodbtubes synthesized using organic additives to Co–Mo catalysts supported on nanodbporous MgO

The Preparation of Bamboo-Structured Carbon Nanotubes with the Controlled Porosity by CVD of Acetylene on Co-Mo/MCM-41

Effect of Pressure on Morphology of the Grown Layers of Carbon Nanotubes by Modified Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition

Ultrahigh-sensitive tin-oxide microsensors for H2S detection

PECVD-growth of carbon nanodbtubes using a modified tip-plate configuration

 Preparation, characterization and catalytic activity of gold-based nanodbporous on HY zeolites

Nano-ceria–zirconia promoter effects on enhanced coke combustion and oxidation of CO formed in regeneration of silica–alumina coked during cracking of triisopropylbenzene

A Comparative Study on the Properties of ABS/Clay Nanocomposites Prepared by Direct Melt Intercalation and In-situ Emulsion Polymerization Techniques

Effect of titanium dioxide solubility on the formation of BaTiO3 nanodbparticles in supercritical water

A comparative investitigation followed by theorical analysis of CNT formation in liquid and gas plasma by are evaporation

 Improvement of thermal and fire properties of polypropylene

In situ Radical Copolymerization in Presence of Surface-Modified TiO2 Nanoparticles: Influence of a Double Modification on Properties of Unsaturated Polyester (UP) Nanocomposites 

PET/imidazolium-based OMMT nanodbcomposites via in situ polymerization: Morphological, thermal, and nonisothermal crystallization studies

كنفرانس و كنگره
[Top]

Continuous removal of amorphous carbon by CO2 during carbon nanodbtube synthesis by CCVD

Continuous production of bulk carbon nanodbtubes on loating catalysts on MgO in a fluidized bed reactor

Hydrothermal synthesis of tin oxide nanodbstructured hollow microspheres 

One dimensional hollow nanodbstructures of H-MoO3/SnO2 synthesized from well-defined multi-side walls

 Improving Mechanical and Surface Properties of Polypropylene by Using Organo-Nanoclay

 University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved