درباره ما
     مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو (NSTRC) دانشگاه تهران جهت برقراری ارتباط و همکاری متخصصین و پژوهشگران و ایجاد شبکه امکانات پژوهشی جهت پیشبرد تحقیق و توسعه علوم و فناوری نانو در سال 1385 تاسیس گردید. این مرکز دارای 100 عضو هیات علمی از بخش های مختلف دانشگاه تهران از جمله دانشکده های فنی (مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، مکانیک و ...)، پردیس علوم (شیمی، فیزیک و ...)، پردیس کشاورزی (صنایع غذایی و ...)، انیستیتو بیوشیمی (IBB)، دانشکده محیط زیست و ... و نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران (داروسازی، دندانپزشکی و ...) می‌باشد.
    همچنین امکانات تحقیقاتی گسترده دانشگاه تهران در بخش های فوق و نیز تجهیزات مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو در جهت گسترش تحقیق و توسعه علوم و فناوری نانو در سطح دانشگاه تهران و نیز دیگر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و سازمانها و صنایع بکار گرفته شده است.

Nano logo
این مرکز با توجه به نیازهای ملی، قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور و ... تعدادی محورهای تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، محیط زیست، الکترونیک، مواد پیشرفته و هوشمند، بهداشت و درمان، کشاورزی، خودرو، صنایع غذایی و ... را در اولویت قرار داده است.
University Of Tehran©1935-2008 - All Rights Reserved